maandag 30 mei 2016   Zoeken
     
 
Homepagina
 Bestuursmededelingen

De VSHO
D
e Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding is in 1988 opgericht als vereniging en in 1996 omgezet in een stichting. Het doel van de VSHO is de belangen van het horecaonderwijs te behartigen. Lees meer.......

Nieuwsbrieven
Download de VSHO-nieuwsbrieven van april 2016.
De nieuwsbrief van de paritaire commissie HIC treft u hier
. Daarnaast attenderen we u op de nieuwsbrieven van een aantal partners. Hierdoor kunt op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen: Kenwerk, VO-Raad, MBO-Raad en de Stichting Platforms VMBO.

Scholingsdagen 2016
Het scholingsprogramma voor 2016 is bekend. Klik hier voor alle informatie omtrent de scholingsmogelijkheden. 

Enquête Scholingsdagen 2015
Lees hier de resultaten van de enquête gehouden aangaande de scholingsdagen 2015.

  
 
 Informatiemiddag vernieuwing VMBO HBR

Informatiemiddag 8 juni 2016 in het kader van de vernieuwing van het VMBO HBR in 2017. Onder het motto: “Samen kennis delen op weg naar 2017”.

In verband met de aanstaande  vernieuwingen in het VMBO in  2017  organiseert het VMBO Platformbestuur HBR   op woensdag 8 juni 2016  een bijeenkomst met  als doel  het delen van  kennis, informatie en ervaringen  ten aanzien van o.a. de  vernieuwde examens VMBO 2017.

Tijdens deze informatiemiddag staat  het  vernieuwde  examenprogramma  centraal, ook komen onderwerpen  als de schoolorganisatie,  de evaluatie, leermiddelen, inventaris , doorstroom van leerlingen en docentenscholing aan de orde. Deze bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders en coördinatoren die actief bezig zijn met de a.s. vernieuwing. Deskundigen vanuit SPV, CITO, SLO, CvE en het Teylingen College  zullen u informeren over de route en de laatste ontwikkelingen.

Per school kunnen maximaal twee personen worden aangemeld. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanvangstijd: 13.00 uur
Eindtijd: 17.00 uur
Locatie: Teylingen College sector KTS, Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Klik hier om u aan te melden. Vermeld duidelijk de naam van de  school en van elke deelnemer de voor- én achternaam.

  
 
 Facturen per post of e-mail?

De VSHO heeft tot nog toe de facturen per post verzonden. Het secretariaat wordt geregeld gevraagd om de facturen per e-mail te verzenden. Daarom vragen wij u om aan te geven op welke wijze u de facturen wilt ontvangen en op welk adres.

Klik hier om het  factuuradres van uw school aan ons door te geven.

  
 
 Bent u goed in het stellen van de juiste vragen?

Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is?
Dan is meewerken aan de constructie van centrale toetsen en examens misschien iets voor u. Cito zoekt docenten die beschikbaar zijn voor de constructie van toetsen en examens (profiel) horeca, bakken en recreatie (HBR). Wilt u meer weten? Kijk dan op www.cito.nl en reageer uiterlijk 28 februari.

  
 
 Veiligheid in de lokalen Horeca en Bakkerij

Ruim zestig collegae – directieleden, managementleden, docenten en onderwijsassistenten/instructeurs horeca, bakkerij en facilitair maar ook conciërges, Arbocoördinatoren en toetsdeskundigen – hebben de VSHO studiemiddag “Veiligheid en Toezicht in de praktijklokalen horeca en bakkerij” bezocht. Deze vonden plaats inVeghel – Fioretti College op 9 november, Zwolle – De Ambelt op 10 november, Amsterdam - Hubertus en De Berkhoff op 11 november.

 

Tijdens deze dagen is ingegaan op aspecten over veiligheid – een veilige werkomgeving voor docent en leerling en wat verstaan wordt onder “Goed toezicht.” Ook aansprakelijkheid en persoonlijke beschermingsmiddelen, Ri&E in het eigen praktijklokaal, ongevallenregistratie en nog veel meer zijn ter sprake gekomen. Bewustwording van risico’s en de wetgeving daaromheen heeft bij velen de ogen doen opengaan.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

SOM/MBO (Maaike Sauerborn)

VOION        ( Rick van Workum).

 

  
 
 Balance it

De laatste jaren is het aantal (v)mbo-leerlingen met overgewicht sterk gestegen. Omdat gewichtstoename gepaard gaat met gezondheidsproblemen, starten de stichting Test Je Leefstijl, TNO en Universiteit Maastricht een wetenschappelijk onderzoek naar “Balance it”. Balance it is een interventie in de vorm van een smartphone applicatie waarin leerlingen leren om gezonde doelen te stellen, hun gedrag te monitoren en te evalueren en zodoende leren om de ongezonde verleidingen uit de omgeving te weerstaan. Door het aanleren van deze vaardigheden verwachten wij de leerlingen te ondersteunen in het voorkomen van gewichtstoename.

Gezocht
Om aan te kunnen tonen dat “Balance it” leerlingen helpt om hun gezonde voeding en lichamelijke beweging te bevorderen zijn wij opzoek naar docenten die het onderzoek uit willen zetten binnen hun klas(sen).
Lees meer.....

  
 
 Bericht van het College voor Examens

Het College voor Examens raadpleegt het onderwijsveld middels een digitale enquête over de conceptsyllabi voor de centrale examens nieuwe profielen beroepsgerichte programma’s pilot 2015.Klik hier voor meer informatie.

  
 
 Alcohol in het schoolrestaurant
 
In verband met de wetswijzigingen ten aanzien van het verstrekken van alcohol aan jongeren van zestien naar achttien jaar is het noodzakelijk om op schoolniveau en per school duidelijke kaders te stellen voor de lessen serveren in schoolrestaurants ter voorkoming van ongewenste discussie. 
Dat is de reden dat de VSHO een advies uitbrengt ten aanzien van het bewaken van de lesinhouden en -uitvoering binnen het schoolrestaurant.
  
 
 Persbericht Vakwedstrijd 2016

Roy en Sawan winnaars landelijke Culinaire Vakwedstrijd 2016
Op dinsdag 5 april vond de landelijke Culinaire Vakwedstrijd voor vmbo-scholen plaats. Roy Huiskens en Sawan Jansen wonen de eerste prijs in de categorie koken. De vierdejaars leerlingen zitten op de Hubertus & Berkhoff te Amsterdam. Dit was tevens de organiserende school. Er streden acht teams van horecascholen/-opleidingen tegen elkaar voor de titel ‘Beste gastheer/gastvrouw’ en ‘Beste kookteam’ van Nederland.

Lees hier het persbericht

  
 
 Extra studiemiddag drugsproblematiek

In verband met de grote belangstelling voor de eerste studiemiddag over het gebruik van drugs in de Horeca en in het HBR- onderwijs organiseert de VSHO een extra studiemiddag  op woensdag 18 mei 2016 te Rotterdam

Op woensdag 18 mei  2016  organiseert de VSHO in samenwerking met het Trimbos Instituut een studiemiddag voor docenten, directies  en bestuurders werkzaam in het Horeca-, Bakkerij-  en Recreatie-onderwijs over drugsproblematiek.  

Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
Rotterdam
Aanvang 13.00 uur
Eindtijd  16.00 uur

Aan deze studiemiddag zijn geen kosten verbonden.
Deze studiemiddag is gevalideerd en opgenomen in het registerleraar met 3 uren. U ontvangt na afloop van de middag een bewijs van deelname.

Aanmelden door middel van een mail naar info@vsho.nl met vermelding  studiemiddag 18 mei 2016 te Rotterdam, 
·    naam v.d. school 
·    voor- en achternaam van  elke  deelnemer + e-mailadres.

 Alleen bij voldoende deelnemers kan deze dag worden georganiseerd. 

  
 
 Inventarisatie scholingsbehoefte

VMBO Platform Horeca/Bakkerij en Recreatie doet een inventarisatie naar de scholingsbehoeften van leraren in het kader van de nieuwe examenprogramma’s beroepsgerichte vakken HBR.

Wilt u hier aangeven wat de scholingsbehoeften is en het aantal leraren dat hiervoor in aanmerking komt.

  
 
 Codes voor Register Leraar 2016
Scholing
Code Register Leraar
“Hartige“ bonbons KTNEKinUZ7
Patisserie & Dessert NgLXckpsUi
Vegetarisch koken JzlycKNSzk
Allergenen C8prxutJpE
(of 4F3vDK8hG6)
Nieuwe koken wkgla7Zytx
Spaanse wijn bbYvReA7s7
Klassieke rest. technieken EXsizej2Ob
Nieuwe inzichten /ondernemersplan M6e66RqzID
Italiaanse wijn o23UcFbQHL
Amuses TItpfxoS5L
Broodbakken voor koks xyg1vm7WU2
Yama (Japanse keuken) z9CYccNLmu
Dossche Mills 1MMgOjcE6I
Latte Art 6rtY4EOLrq
Visserij xKXmAw5EcE
  
 
 Happy Drinks in het onderwijs

Het is geen fris, het is geen alcohol, het is alcoholvrij met een kick. Een nieuwe categorie in het alcoholvrije aanbod. Happy Drinks is anders. Het is leuk, het is spannend, het is cool, het zijn cocktails met een kick.

Vanaf de start van Happy Drinks is geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met Koninklijke Horeca Nederland, de uitgever van onderwijsmaterialen, de stichting VSHO en met VMBO/MBO-instellingen in de praktijk. Pierre Wind en het Trimbos-instituut trekken hierin gezamenlijk op. Het doel van Happy Drinks is om een structurele verandering te weeg te brengen in het aanbod alcoholvrij in de horeca, op evenementen en op schoolfeesten. Wil dit kans van slagen hebben dan moet de sector overtuigd zijn dat Happy Drinks/alcoholvrij met een kick in een behoefte van jongeren voorziet en commercieel aantrekkelijk is voor de ondernemer. Daarnaast moet het voor de sector duidelijk zijn dat een aantrekkelijk aanbod alcoholvrij heel goed past in een alcoholpreventie beleid en een rol kan spelen in het beperken van de schade van alcoholgebruik. Download hier het overzicht van de resultaten van de inspanningen in de horeca en het horecavakonderwijs.

  
 
Copyright 2007-2015 VSHO