vrijdag 21 oktober 2016   Zoeken
     
 
Homepagina
 Bestuursmededelingen

De VSHO
D
e Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding is in 1988 opgericht als vereniging en in 1996 omgezet in een stichting. Het doel van de VSHO is de belangen van het horecaonderwijs te behartigen. Lees meer.......

Nieuws van het bestuur (september & oktober 2016)

Nieuwsbrieven externe partners
De nieuwsbrief van de paritaire commissie HIC treft u hier. Daarnaast attenderen we u op de nieuwsbrieven van een aantal partners. Hierdoor kunt op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen: Kenwerk, VO-Raad, MBO-Raad en de Stichting Platforms VMBO.

  
 
 Scholing Japanse keuken

De uitgestelde VSHO scholingsdag Japanse keuken gaat op woensdag 2 november 2016 bij YAMA te Utrecht door!
De eerder aangemelde deelnemers voor de scholingsdag van 7 juni 2016 hebben een nieuwe uitnodiging ontvangen, maar door omstandigheden zijn er 4 plaatsen vrijgekomen.

Liefhebbers voor deze vrije plaatsen kunnen zich aanmelden voor deze speciale scholingsdag, door middel van een e-mail naar info@vsho.nl

De huidige culinaire wereld heeft een grenzeloos karakter, deze internationalisering  heeft o.a. invloed op  de wensen van de gasten en vragen om aanpassing van veel bereidingstechnieken c.q. toepassingen. Tijdens deze scholingsdag staat de traditionele Japanse keuken centraal. De accenten van deze dag liggen op productkennis van oosterse producten, grondstoffen en toepassingen. Onder leiding van een meesterkok wordt in de proefkeuken gewerkt met oosterse producten met als doel de Japanse bereidingstechnieken te integreren in de Franse keuken. Het programma bevat veel zelfwerkzaamheid. 

 (aanmelden: per e-mail naar info@vsho.nl, u ontvangt een speciaal aanmeldingsformulier)

  
 
 Extra scholing: Grof Wild Bereidingen

Laat je op 29 november aanstaande verrassen door de natuur waarin talloze bijzondere producten in de herfst te vinden/verkrijgbaar zijn.

Onder de bezielende leiding van Jean Jacques Menanteau, Franse meesterkok en SVH meesterkok, worden grofwildbereidingstechnieken toegepast, in combinatie met paddenstoelen, specerijen en grand cru’s van chocolade. De producten en de creativiteit van de deelnemers gaan het menu bepalen met een knipoog naar de klassieke basis. Vooral het authentieke ambacht zorgt voor bijzondere gerechten en belevingen. Deze extra scholingsdag wordt buiten de gebruikelijke VSHO scholingsperiode aangeboden i.v.m. het wildseizoen.

 “Une cuisine sans flammes est une cuisine sans âme”  (citaat: Bernard Menanteau, vader en leermeester van Jean Jacques)

Deze unieke dag mag je niet missen. Klik hier voor het inschrijfformulier.

  
 
 Facturen per post of e-mail?

De VSHO heeft tot nog toe de facturen per post verzonden. Het secretariaat wordt geregeld gevraagd om de facturen per e-mail te verzenden. Daarom vragen wij u om aan te geven op welke wijze u de facturen wilt ontvangen en op welk adres.

Klik hier om het  factuuradres van uw school aan ons door te geven.

  
 
 Veiligheid in de lokalen Horeca en Bakkerij

Ruim zestig collegae – directieleden, managementleden, docenten en onderwijsassistenten/instructeurs horeca, bakkerij en facilitair maar ook conciërges, Arbocoördinatoren en toetsdeskundigen – hebben de VSHO studiemiddag “Veiligheid en Toezicht in de praktijklokalen horeca en bakkerij” bezocht. Deze vonden plaats inVeghel – Fioretti College op 9 november, Zwolle – De Ambelt op 10 november, Amsterdam - Hubertus en De Berkhoff op 11 november.

 

Tijdens deze dagen is ingegaan op aspecten over veiligheid – een veilige werkomgeving voor docent en leerling en wat verstaan wordt onder “Goed toezicht.” Ook aansprakelijkheid en persoonlijke beschermingsmiddelen, Ri&E in het eigen praktijklokaal, ongevallenregistratie en nog veel meer zijn ter sprake gekomen. Bewustwording van risico’s en de wetgeving daaromheen heeft bij velen de ogen doen opengaan.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

SOM/MBO (Maaike Sauerborn)

VOION        ( Rick van Workum).

 

  
 
 Balance it

De laatste jaren is het aantal (v)mbo-leerlingen met overgewicht sterk gestegen. Omdat gewichtstoename gepaard gaat met gezondheidsproblemen, starten de stichting Test Je Leefstijl, TNO en Universiteit Maastricht een wetenschappelijk onderzoek naar “Balance it”. Balance it is een interventie in de vorm van een smartphone applicatie waarin leerlingen leren om gezonde doelen te stellen, hun gedrag te monitoren en te evalueren en zodoende leren om de ongezonde verleidingen uit de omgeving te weerstaan. Door het aanleren van deze vaardigheden verwachten wij de leerlingen te ondersteunen in het voorkomen van gewichtstoename.

Gezocht
Om aan te kunnen tonen dat “Balance it” leerlingen helpt om hun gezonde voeding en lichamelijke beweging te bevorderen zijn wij opzoek naar docenten die het onderzoek uit willen zetten binnen hun klas(sen).
Lees meer.....

  
 
 Studiemiddag "Gezond en veilig werken"
De VSHO organiseert op vrijdag 7 oktober 2016 en op dinsdag 1 november 2016 in samenwerking met Voion en Som een werksessie “Gezond en Veilig werken in de afdeling horeca en bakkerij”  op verzoek van de  deelnemers van de eerder gehouden Veiligheidsstudiemiddagen in 2015.
Deze werksessie  heeft als doel te komen tot een werkbaar en praktisch stappenplan speciaal gericht op de  werksituatie in de eigen school.

Elke school in Nederland, basis- tot hoger onderwijs moet voor het behalen van kwalitatief goed onderwijs aandacht besteden aan gezond en veilig werken. Uit de inspecties van SZW blijkt keer op keer dat het onderwerp Arbo-veiligheid voor verbetering vatbaar is.

Onder leiding van deskundigen vanuit Voion en Som zal door de deelnemers een praktisch maatwerk stappenplan worden ontwikkeld voor iedere individuele instelling  om te komen tot een afdeling Horeca en Bakkerij dat een visitekaartje voor de eigen school is. Het wordt een interactieve werksessie waarin stappen worden gezet  om gezond en veilig werken binnen de eigen afdeling vorm te geven.

De uitnodiging is bestemd voor docenten beroepsgerichte vakken horeca en bakkerij, indien mogelijk, de schoolpreventiemedewerker of arbo-coördinator van de school. Een team van eerdergenoemde functionarissen vanuit de school is wenselijk.

Vrijdag 7 oktober 2016
Thorbecke College 
Russenweg 3, Zwolle 
Aanvangstijd 10.00 uur, eindtijd 17.00 uur

Dinsdag 1 november 2016
ROC Mondriaan  

Koningin Marialaan 9, Den Haag
Aanvangstijd 10.00 uur, eindtijd 17.00 uur

Voor de lunch wordt gezorgd.

Aanmelden door middel van een e-mail naar info@vsho.nl onder vermelding  “studiedag veiligheid in de praktijk” ook aangeven op welke dag u deelneemt. Aan deze studiedag zijn uwerzijds geen kosten verbonden.

  
 
 Scholingsdagen bij de Librije

  
 
 Codes voor Register Leraar 2016
Scholing
Code Register Leraar
“Hartige“ bonbons KTNEKinUZ7
Patisserie & Dessert NgLXckpsUi
Vegetarisch koken JzlycKNSzk
Allergenen C8prxutJpE
(of 4F3vDK8hG6)
Nieuwe koken wkgla7Zytx
Spaanse wijn bbYvReA7s7
Klassieke rest. technieken EXsizej2Ob
Nieuwe inzichten /ondernemersplan M6e66RqzID
Italiaanse wijn o23UcFbQHL
Amuses TItpfxoS5L
Broodbakken voor koks xyg1vm7WU2
Yama (Japanse keuken) z9CYccNLmu
Dossche Mills 1MMgOjcE6I
Latte Art 6rtY4EOLrq
Visserij xKXmAw5EcE
  
 
 Alcohol in het schoolrestaurant
 
In verband met de wetswijzigingen ten aanzien van het verstrekken van alcohol aan jongeren van zestien naar achttien jaar is het noodzakelijk om op schoolniveau en per school duidelijke kaders te stellen voor de lessen serveren in schoolrestaurants ter voorkoming van ongewenste discussie. 
Dat is de reden dat de VSHO een advies uitbrengt ten aanzien van het bewaken van de lesinhouden en -uitvoering binnen het schoolrestaurant.
  
 
 Happy Drinks in het onderwijs

Het is geen fris, het is geen alcohol, het is alcoholvrij met een kick. Een nieuwe categorie in het alcoholvrije aanbod. Happy Drinks is anders. Het is leuk, het is spannend, het is cool, het zijn cocktails met een kick.

Vanaf de start van Happy Drinks is geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met Koninklijke Horeca Nederland, de uitgever van onderwijsmaterialen, de stichting VSHO en met VMBO/MBO-instellingen in de praktijk. Pierre Wind en het Trimbos-instituut trekken hierin gezamenlijk op. Het doel van Happy Drinks is om een structurele verandering te weeg te brengen in het aanbod alcoholvrij in de horeca, op evenementen en op schoolfeesten. Wil dit kans van slagen hebben dan moet de sector overtuigd zijn dat Happy Drinks/alcoholvrij met een kick in een behoefte van jongeren voorziet en commercieel aantrekkelijk is voor de ondernemer. Daarnaast moet het voor de sector duidelijk zijn dat een aantrekkelijk aanbod alcoholvrij heel goed past in een alcoholpreventie beleid en een rol kan spelen in het beperken van de schade van alcoholgebruik. Download hier het overzicht van de resultaten van de inspanningen in de horeca en het horecavakonderwijs.

  
 
Copyright 2007-2015 VSHO