Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Dhr. J.G.M. Lapidaire

Merkesschans 7
2728 GT Zoetermeer

Telefoon: +31 79 342 1392

Mobiel:    +31 653 977 265
               

Contact

VMBO PLATFORM HBR - Horeca, Bakkerij en Recreatie

Het VMBO Platform HBR Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de regionale netwerkvoorzitters.

Voorzitter

De heer A. Houwaart

Secretaris

De heer K. Schadee 

Lid

De heer A. Mensink

Lid

De heer J. Stuijvenberg

Lid

De heer H. Stealens

Lid

De heer G.J.A. Sneekes

Lid

De heer M. van Rooden

Lid

De heer H. Jorritsma

Please reload

Vertegenwoordigers namens het Platform HBR in de paritaire commissies

 

Horeca

Gertjan Sneekes

Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool

Bakkerij

Dennis Smit

Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool

Toerisme

Maaike Smies 

SG De Rooi Pannen Eindhoven   

       

 De doelstelling van het platform zijn:

  • Namens de scholen gesprekspartner en initiatiefnemer zijn in zaken die van belang zijn voor de afdeling. 

  • Het leggen, onderhouden en versterken van de contacten met de verzorgingsinstellingen, branche-organisaties, de landelijke organen KENWERK, paritaire commissies HBR, BVE, BTG HBR, CVE, OC&W, en VVO. 

  • Het afstemmen van de leerwegen met het vervolgonderwijs Horeca, Bakkerij en Recreatie. Het adviseren ten aanzien van opleidings- en examenprogramma's. 

  • Het bevorderen van de professionaliteit van het HBR-onderwijs. 

  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking van scholen in alle geledingen van het HBR-onderwijs. 

  • Het bevorderen c.q. handhaven van de eigenheid van de opleidingscultuur. 

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor schoolleiders en docenten 

  • Samenwerken met de sector economie. 

  • Alle zaken die van belang zijn voor de opleidingen HBR.